Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Clandestin Beer  SRL respecta dreptul la protectia datelor cu caracter personal, prin urmare va asigura ca  prelucrarea datelor dumneavoastra este in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Clandestin-Beer Craft Beer Shop este denumirea comerciala a SC Clandestin BEER SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, calea Vacaresti 242, Sector 4, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/5604/2017, cod unic de inregistrare fiscala RO37422519 (in continuare « Clandestin Beer » sau “noi”). In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va incurajam sa ne contactati la adresa de e-mail clandestinbeer@gmail.com  sau prin posta sau curier la adresa Calea vacaresti 242, Bl72, Sc A, Ap27, Bucuresti.

Cand si ce  categorii de date cu caracter personal prelucram

Exista multe tipuri de situatii in care suntem in contact cu dumneavoastra si cu datele dumneavoastra personale. De exemplu, colectam datele personale in urmatoarele situatii:

 •          Cand achizitionati produse de pe site;
 •          Cand primiti o informare despre produsele si serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon;
 •          Cand utilizati sau comunicati cu noi prin intermediul portalurilor multimedia si / sau a retelelor sociale.
 •          Cand comunicati cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocala, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;
 •          Cand ne trimiteti orice fel de adresa.

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus, Clandestin Beer poate solicita date care sa permita contactarea si identificarea clientului/cumparatorului, cum ar fi: numele si prenume, varsta, adresa de email, numarul de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare. .

De asemenea, se va stoca toata corespondenta dintre utilizator si Clandestin Beer, precum notificari, intrebari, solicitari, pareri despre calitatea serviciilor oferite.

Catre cine transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Clandestin Beer utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia pot avea calitatea de Imputerniciti sau Operatori Asociati, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat si cu respectarea stricta a instructiunilor cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre imputerniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. (de exemplu aplicatiile de mobile pay)

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala sau contractuala in acest sens, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.

Aceste autoritati sau institutii publice pot fi Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instantele de judecata, executori judecatoresti.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti achizitori, in masura in care activitatea Clandestin Beer ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

In cadrul site-ului web utilizam cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastra de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.

Principalul scop al utilizarii cookie-urilor este sa va ajute sa aveti parte de o experienta de navigare imbunatatita precum si acela de a va putea oferi un continut publicitar individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastra. Drept urmare, in masura in care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru a va oferi o experienta personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a intelege modul in care interactionati cu continutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, tipurile de cookie utilizate si scopurile in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum si cu privire la posibilitatile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultati Politica de cookie-uri.

Prelucrarea datelor personale ale minorilor cu varsta de sub 18 ani

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totusi loc, o vom inceta de indata ce observam faptul ca utilizatorii nu au implinit varsta mentionata mai sus.

Drepturile persoanelor vizate

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 •    Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate si, in caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 •    Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 •    Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care:

-considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Clandestin Beer sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

-prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrangerea utilizarii acestor date;

-in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru copurile definite, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau

-v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp necesar Soxxietatii pentru a verifica daca temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

 •    Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive;

-datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

-persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii,

-persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;

-datele au fost prelucrate ilegal;

-stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala sau

-datele au fost colectate in legatura cu servicii ale Clandestin Beer oferite minorilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

 •    Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 •    Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 •    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 •    Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Clandestin Beer intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 •    Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamatii, va rugam sa ne scrieti la adresa Bucuresti,Calea Vacaresti 242, Bl72B, Ap27, sau  prin e-mail la clandestinbeer@gmail.com .

Modificari ale Politicii de Confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica/completa prezenta Politica de confidentialitate, ca urmare a schimbarilor legislative sau a tipului de Site. Politica de confidentialitate actualizata va fi publicata pe Site si va intra in vigoare de la data publicarii. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior modificarii/completarii, utilizatorul este de acord cu aceasta. In cazul in care utilizatorul nu doreste sa accepte prezenta Politica de confidentialitate, inclusiv cu modificarile/completarile ulterioare, nu va mai putea utiliza Site-ul.